Julallsång

Lördag 2 december 15:00 Lilla Kulturhuset Mejerigränden KulturCrew arrangerar Julallsång tillsammans med MiK. Sjung med i julhitsen och värm upp sångrösten inför julen. Om det finns billig fika? Absolut! Gratis entré

Torsdag 19 oktober 19:00-21:00 Lilla Kulturhuset Mejerigränden Kan du avgöra vilka berättelser som är sanna och vilka som är falska? De tre berättarna Åsa Hässelkvist, Tim Arborealis och Christina Strömwall berättar två berättelser var, en sann Läs vidare →