Julallsång

Lördag 2 december 15:00 Lilla Kulturhuset Mejerigränden KulturCrew arrangerar Julallsång tillsammans med MiK. Sjung med i julhitsen och värm upp sångrösten inför julen. Om det finns billig fika? Absolut! Gratis entré