På gång

Här nedan presenteras Musikföreningen i Kävlinges kommande aktiviteter. De flesta aktiviteter är gratis för medlemmar och barn under 18 år.


Lögn eller Sanning?

Torsdag 17 november 19:00-20:30 Lilla Kulturhuset Mejerigränden

Kan du avgöra vilka berättelser som är sanna och vilka som är falska? De tre berättarna Helena Heyman, Elisabeth Hurtig och Christina Strömwall berättar två berättelser var, en sann och en falsk. Publiken ska gissa på vilka som är sanna och vilka som är falska.

Musik framförs mellan berättelserna.

Fika serveras till självkostnadspris.

Arrangör MiK – Musikföreningen i Kävlinge tillsammans med Skånska Berättare.

Entré 50 kr (Gratis för medlemmar i MiK och barn under 18 år)


(Med reservation för eventuella förändringar i programmet)