På gång

Här nedan presenteras Musikföreningen i Kävlinges kommande aktiviteter. De flesta aktiviteter är gratis för medlemmar och barn under 18 år.


Årsmöte MiK

Måndag 23 mars 19:00 Onsdag 15 april 19:00

Musikföreningen i Kävlinge håller årsmöte på Lilla kulturhuset Mejerigränden. För att minska antalet mötesdeltagare uppmanar vi att närvara via länk på Zoom.


Blueskväll med jam session Inställt

Onsdag 22 april 19:00 Old Time Pub


Vårmarknad/Matgata Inställt

Lördag 9 maj 13:00 – 19:00 Unionstorget

MiK står för musik i Kävlinge centrum


Konsert med Kävlinge Popkör

Lördag 23 maj 16:30 Församlingshemmet i Löddeköpinge


Soffan Talkshow

Tisdag 26 Maj 19:00 Lilla kulturhuset Mejerigränden


(Med reservation för eventuella förändringar i programmet)