Kallelse till årsmöte 2022

Musikföreningen i Kävlinge håller sitt årsmöte måndag 20 juni kl 19:00 (plats inte bestämt).

Vill du delta på årsmötet så anmäl dig till info@kavlingemusik.se så får du dagordning, handlingar och plats inför mötet.

Vill du själv vara med i styrelsen eller på annat sätt engagera sig i föreningen, kontakta valberedningen via mail: val@kavlingemusik.se

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2022, här kan du hitta kontonummer etc för betalning av medlemsavgift: https://kavlingemusik.se/om/

Varm välkomna!

Kommentarer är stängda.