Inställda arrangemang pga epidemin av coronavirus

Det är aldrig roligt att ställa in saker och så klart skulle vi mer än gärna vilja genomföra våra uppskattade kulturarrangemang i en tid då många känner oro och frustration över coronavirusets effekter på alla möjliga sätt. Då kan vi mer än någonsin behöva uppleva musik och kultur. Men efter noggranna överväganden har styrelsen för Musikföreningen beslutat att ställa in de publika arrangemang vi hade planerat under mars månad och i början av april. Vi vill som förening dra vårt strå till stacken och uppvisa försiktighet och inte medverka till onödig spridning av coronaviruset.

Det innebär att följande arrangemang ställs in:

Måndag 16 mars: Konsert MiK möter Kulturskolan
Onsdag 25 mars: SOFFAN Talkshow
Lördag 28 mars: Candle light unplugged concert under Earth Hour.
Onsdag 1 april: Lögn eller sanning.

Vi planerar att genomföra dessa arrangemang vid annat tillfälle när riskerna för Corona har lagt sig.

Vad som händer med planerade arrangemang längre fram i april har vi ännu inte tagit ställning till.

Musikaliska hälsningar från styrelsen för Musikföreningen i Kävlinge genom Olof Samuelsson, ordförande.

Kommentarer är stängda.